Category: TIN TỨC

Tropicana Nha Trang

Tropicana Nha Trang 40 Trần Phú ra đời như thế nào?

Tại mảnh đất mà Dự án Tropicana Nha Trang đang được xây dựng và phát triển ngày nay là một lịch sử hào hùng và dấu ấn văn hóa đẹp tuyệt, lịch sử dân tộc đánh dấu đây là 1 trong những hotel lớn nhất đông dương từ thời Pháp thuộc. Nha Trang khi là vùng …
TẢI TÀI LIỆU 0946255151